Tại thời điểm này, các Từ điển Anh - Yiddish có một số 4,070 từ trong anh cũng như 4,317 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 335,417 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 1,778 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Anh - Yiddish, Anh, Yiddish, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Anh, dịch vụ Anh-Yiddish, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi translate-yiddish.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0241 / 0.0157 (20)
Quay lại đầu trang