4,070 բառեր. 4,317 Թարգմանություններ է.
335,417 բառերը / արտահայտությունները, 1,778 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Անգլերեն, Անգլերեն-Իդիշ թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է translate-yiddish.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0172 / 0.0118 (20)
Վերադառնալ սկիզբ