در این لحظه انگلیسی - یدی واژه نامه تعدادی از 4,070 کلمات در انگلیسی و نیز 4,317 ترجمه های درخواست شده از عبارات معمول و کمتر معمول بودن، در عین حال سریع و آسان برای استفاده.
تا به حال، تعدادی از وجود دارد 335,417 جستجو کلمات / عبارات، میان 1,778 امروز.
برچسب ها: انگلیسی - یدی فرهنگ لغت، انگلیسی، یدی, فرهنگ لغت, ترجمه, دیکشنری آنلاین انگلیسی، انگلیسی-یدی خدمات ترجمه، ترجمه
 
کد زیر هر کجا که می خواهید ویدجت فرهنگ لغت به نظر می رسد در وب سایت خود قرار دهید:


ویدجت ظاهر خواهد شد مثل این:


مجهز به translate-yiddish.com
این دیکشنری در سایت خود را جاسازی:

اینجا را کلیک کنید برای دریافت کد اچ لازم
0.0158 / 0.0096 (20)
بازگشت به ابتدای صفحه